Bilangan Nama Negeri Kemaskini Terakhir Bil. Stesen Aktif
Telemetri Manual
1 Perlis 06/02/2023 20:00:00 14 0
2 Kedah Tiada 0 0
3 MADA Tiada 0 0
4 Sg. Muda Tiada 0 0
5 Pulau Pinang 06/02/2023 20:00:00 23 14
6 Perak Tiada 0 0
7 Selangor Tiada 0 0
8 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 06/02/2023 20:01:00 44 13
9 Wilayah Persekutuan Putrajaya Tiada 0 0
10 Negeri Sembilan 06/02/2023 20:00:00 8 0
11 Melaka 06/02/2023 20:00:00 14 0
12 Johor Tiada 0 0
13 Pahang 07/02/2023 02:50:00 65 29
14 Terengganu 02/02/2023 20:01:00 7 0
15 Kelantan 06/02/2023 20:00:00 59 0
16 Sarawak Tiada 0 14
17 Sabah Tiada 0 99
18 Wilayah Persekutuan Labuan 06/02/2023 20:00:00 1 0
Jumlah 235 169