Bilangan Nama Negeri Kemaskini Terakhir Bil. Stesen Aktif
Telemetri Manual
1 Perlis 30/11/2023 08:00:00 12 0
2 Kedah 16/11/2023 08:00:00 1 0
3 MADA Tiada 0 0
4 Sg. Muda Tiada 0 0
5 Pulau Pinang 30/11/2023 12:22:00 24 13
6 Perak Tiada 0 0
7 Selangor Tiada 0 0
8 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 30/11/2023 20:00:00 47 10
9 Wilayah Persekutuan Putrajaya Tiada 0 0
10 Negeri Sembilan 30/11/2023 08:00:00 8 0
11 Melaka 30/11/2023 08:00:00 14 1
12 Johor Tiada 1 0
13 Pahang 30/11/2023 18:15:00 83 30
14 Terengganu 30/11/2023 08:00:00 7 0
15 Kelantan 30/11/2023 18:25:00 59 0
16 Sarawak Tiada 0 14
17 Sabah Tiada 1 101
18 Wilayah Persekutuan Labuan 30/11/2023 08:00:00 1 0
Jumlah 258 169