Bilangan Nama Negeri Kemaskini Terakhir Bil. Stesen Aktif
Telemetri Manual
1 Perlis 17/04/2024 08:00:00 10 0
2 Kedah Tiada 0 0
3 MADA Tiada 0 0
4 Sg. Muda Tiada 0 0
5 Pulau Pinang 17/04/2024 08:00:00 20 0
6 Perak Tiada 0 0
7 Selangor Tiada 0 0
8 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 17/04/2024 18:35:00 1 0
9 Wilayah Persekutuan Putrajaya Tiada 0 0
10 Negeri Sembilan 17/04/2024 15:38:00 1 0
11 Melaka 17/04/2024 13:28:00 1 0
12 Johor Tiada 0 0
13 Pahang 17/04/2024 08:00:00 64 0
14 Terengganu 17/04/2024 08:00:00 3 0
15 Kelantan 17/04/2024 08:00:00 16 0
16 Sarawak Tiada 0 14
17 Sabah Tiada 0 99
18 Wilayah Persekutuan Labuan 17/04/2024 08:00:00 1 0
Jumlah 117 113