Daftar Hebahan Amaran Banjir

Pengguna boleh mendapatkan hebahan Amaran Banjir dengan mendaftarkan alamat e-mel atau nombor telefon mudah alih untuk menerima amaran ramalan banjir sehingga 5 (lima) lokasi Point of Interest (POI). Pendaftaran boleh dilakukan melalui borang pendaftaran.

Buat masa ini, perkhidmatan amaran banjir hanya untuk lokasi Point of Interest (POI) terpilih di lembangan sungai Kelantan, Terengganu dan Pahang sahaja.


Ruangan bertanda ( * ) wajib diisi


Sila Pilih

Sila PilihUntuk memulakan kemaskini maklumat,
sila masukkan no. kad pengenalan/passport dan e-mel.


Untuk memulakan kemaskini maklumat,
sila masukkan no. kad pengenalan/passport dan e-mel.

Terima melalui e-mel
Terima melalui SMS

Sila tandakan untuk terus mendaftar

Saya telah membaca dan bersetuju dengan Terma, Syarat dan Dasar PrivasiTerma dan Syarat

×

INFORMASI

Penafian

JPS tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan apa-apa maklumat yang diperoleh daripada tapak web ini. Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan nanti selepas alih bahasa telah dibuat pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer. Kebarangkalian untuk kandungan itu berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa tersebut. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal yakni di dalam Bahasa Inggeris dan Melayu.

Dasar Privasi

Privasi Anda

Halaman ini menjelaskan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat diserahkan oleh pelawat. Jika anda membuat apa-apa urus niaga atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin dikongsi dengan agensi-agensi awam lain bagi membantu menyediakan perkhidmatan lebih berkesan dan cekap, sebagai contoh dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas daripada agensi-agensi lain.

Maklumat yang Dikumpulkan

Maklumat peribadi tidak akan dikumpulkan apabila anda melayari tapak web ini kecuali maklumat yang anda diserahkan melalui e-mel.

Apakah yang akan berlaku jika saya membuat pautan ke tapak web lain?

Tapak web ini mengandungi pautan ke tapak web yang lain. Dasar privasi ini hanya diterima pakai untuk tapak web ini. Sila beri perhatian bahawa tapak web yang dipautkan dengan tapak web kami mungkin mempunyai dasar privasi yang berlainan dan pelawat dinasihati supaya memeriksa dan memahami dasar privasi setiap tapak web.

Pindaan terhadap Dasar

Jika dasar privasi dipinda, pindaan akan dikemas kini dalam halaman ini. Dengan melawati halaman ini secara kerap, anda akan dikemas kini dengan maklumat terkini, bagaimana tapak ini digunakan dan bagaimana maklumat dikongsi dengan pihak-pihak lain dalam keadaan tertentu.

Notis Hakcipta

Hak cipta tapak web JPS dan kandungannya tetapi terhadnya kepada maklumat, teks, imej, grafik, fail bunyi, fail video dan susunannya, dan bahan di dalamnya, dimiliki oleh JPS kecuali ditunjukkan dengan cara lain. Bahagian atau bahagian-bahagian tapak web ini tidak boleh diubah suai, disalin, diagihkan, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, dihasilkan semula, diterbitkan, dilesenkan, dipindahkan, dijual atau diuruskan secara komersial dengan apa-apa cara tanpa izin bertulis secara nyata terlebih dahulu dari JPS.

Polisi Keselamatan

Perlindungan Data dan Keselamatan Storan Untuk melindungi apa-apa data yang diberi kepada kami, piawaian keselamatan yang ketat dikekalkan untuk mencegah akses tanpa kebenaran. Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi adalah selamat dan telah disimpan dengan teknologi keselamatan yang sesuai.

Kemaskini

×
Anda telah berdaftar.
Anda ingin kemaskini maklumat?

Berhenti Melanggan

×
Anda pasti anda mahu berhenti melanggan?