Bil. Nama Negeri Kemaskini Terakhir
1 Perlis30/11/2023 19:45:00
2 Kedah30/11/2023 19:30:00
3 Pulau Pinang30/11/2023 19:45:00
4 Perak30/11/2023 19:45:00
5 Selangor30/11/2023 19:45:00
6 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur30/11/2023 19:45:00
7 Wilayah Persekutuan Putrajaya30/11/2023 19:45:00
8 Negeri Sembilan30/11/2023 19:45:00
9 Melaka30/11/2023 19:45:00
10 Johor30/11/2023 19:45:00
11 Pahang30/11/2023 19:45:00
12 Terengganu30/11/2023 19:45:00
13 Kelantan30/11/2023 19:45:00
14 Sarawak30/11/2023 19:45:00
15 Sabah30/11/2023 19:45:00
16 Wilayah Persekutuan Labuan30/11/2023 19:45:00

    Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)

    Renyai 1-10 (mm)
    Sederhana 11-30 (mm)
    Lebat 31-60 (mm)
    Sangat Lebat >60 (mm)