Bil. Nama Negeri Kemaskini Terakhir
1 Perlis 07/02/2023 07:15:00
2 Kedah07/02/2023 07:15:00
3 Pulau Pinang 07/02/2023 07:15:00
4 Perak 07/02/2023 07:15:00
5 Selangor 07/02/2023 07:15:00
6 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 07/02/2023 07:15:00
7 Wilayah Persekutuan Putrajaya 07/02/2023 07:15:00
8 Negeri Sembilan 07/02/2023 07:15:00
9 Melaka 07/02/2023 07:15:00
10 Johor 07/02/2023 07:15:00
11 Pahang 07/02/2023 07:20:00
12 Terengganu 07/02/2023 07:15:00
13 Kelantan 07/02/2023 07:15:00
14 Sarawak 07/02/2023 07:15:00
15 Sabah 07/02/2023 07:15:00
16 Wilayah Persekutuan Labuan 07/02/2023 07:15:00

    Kategori Keamatan Hujan (dalam satu jam)

    Renyai 1-10 (mm)
    Sederhana 11-30 (mm)
    Lebat 31-60 (mm)
    Sangat Lebat >60 (mm)