Laman Web ini telah dibangunkan oleh Kerajaan Malaysia dan Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS) Malaysia bagi ramalan dan amaran banjir di tiga lembangan sungai iaitu Lembangan Sungai Kelantan, Lembangan Sungai Terengganu dan Lembangan Sungai Pahang sahaja.

Kerajaan Malaysia dan JPS Malaysia tidak bertanggung jawab bagi apa-apa kehilangan dan kerugian yang disebabkan dari penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.