Bil. Nama Negeri Kemaskini Terakhir
1 Perlis 07/02/2023 05:15:00
2 Kedah07/02/2023 05:15:00
3 Pulau Pinang 07/02/2023 05:15:00
4 Perak 07/02/2023 05:15:00
5 Selangor 07/02/2023 04:30:00
6 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 07/02/2023 05:30:00
7 Wilayah Persekutuan Putrajaya Tiada Data Terkini
8 Negeri Sembilan 07/02/2023 05:15:00
9 Melaka 07/02/2023 05:15:00
10 Johor 07/02/2023 05:15:00
11 Pahang 07/02/2023 05:25:00
12 Terengganu 07/02/2023 05:15:00
13 Kelantan 07/02/2023 05:15:00
14 Sarawak 07/02/2023 05:15:00
15 Sabah 07/02/2023 05:15:00
16 Wilayah Persekutuan Labuan 07/02/2023 05:15:00

    Petunjuk Aras Air

    Normal
    Waspada
    Amaran
    Bahaya