PUSAT RAMALAN DAN AMARAN BANJIR NEGARA

(PRABN)

Objektif

  • Menyediakan perkhidmatan pemantauan hidrologi secara masa nyata (Real Time) seluruh Malaysia kepada orang awam.
  • Memberi perkhidmatan ramalan dan amaran banjir sebagai persediaan menghadapi banjir kepada agensi-agensi berkaitan.

 

Fungsi

  • Menjalankan operasi ramalan dan amaran banjir selaras dengan keperluan agensi berkaitan pengurusan bencana banjir dan orang awam.
  • Membangun, menaiktaraf dan menyelenggara sistem ramalan dan amaran banjir meliputi peralatan, pemodelan, infrastruktur ICT dan sistem hebahan.
  • Menjalankan aktiviti kesedaran awam berkaitan ramalan dan amaran banjir serta membuat penilaian keberkesanannya.

 

Piagam Pelanggan

  • Memberi hebahan ramalan dan amaran banjir monsun seawal dua (2) hari di lembangan sungai yang telah siap model ramalan tertakluk kepada data meteorologi kepada agensi berkaitan bencana banjir.
  • Menyediakan Laporan Banjir Semasa, dalam tempoh 24 jam hari pertama bekerja selepas kejadian banjir berlaku.

 

Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia