Petunjuk

  Normal
  Waspada
  Amaran
  Bahaya

  Aras Amaran Stesen Aras Air
  Aras Bahaya:
  Aras air sungai mula melimpah dan boleh menyebabkan banjir. Perpindahan perlu dilaksanakan jika perlu.
  Aras Amaran:
  Aras air sungai menghampiri aras banjir & bersedia untuk buat perpindahan jika perlu.
  Aras Waspada:
  Aras air sungai mula meningkat dari Aras Normal.