Laman Web Rasmi Public Infobanjir – JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PERALIHAN TENAGA DAN TRANSFORMASI AIR
Kawasan diramalkan banjir:

Ramalan banjir hanya dikeluarkan untuk Lembangan Sungai Kelantan, Terengganu dan Pahang

Tiada amaran

Amaran Semasa:

Notifikasi Aras Air dan Hujan Terkini
Stesen
Aras Air (m)
Hujan (mm)