LAMAN WEB RASMI PUBLIC INFOBANJIR

LAMAN WEB RASMI PUBLIC INFOBANJIR

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN, MALAYSIA. KEMENTERIAN SUMBER ASLI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM
Notifikasi Aras Air dan Hujan Terkini
Stesen
Aras Air (m)
Hujan (mm)